Ana Sayfa
Fakülte
Dekan Mesajı
Dekan Mesajı

Dekan Mesajı

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın takdirleriyle 8 Aralık 2016 Perşembe günü itibariyle Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığı görevine getirilmiş bulunuyorum.

Fakültemiz, yetkin akademik kadrosu, Lisans ve lisansüstü programları ve İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM)’la birlikte dört bini bulan öğrenci sayısı ile Türkiye’nin en büyük ve önde gelen İlahiyat Fakültelerinden birisidir. Üniversite tercihlerindeki sırası, akademik başarıları, düzenlediği ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, yurt dışı öğrenci değişim programlarına aktif katılımı ve diğer faaliyetleri ile benzeri kurumlar arasında haklı bir yer edinmiş, ulusal ve uluslararası arenada tanınırlık kazanmıştır. Şüphesiz fakültemizin bu konumda olmasında, ayrıca tüm bu faaliyetlerin huzur ve kardeşlik dolu bir ortamda gerçekleşmesinde 2011 yılından bugüne dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. H. Mehmet Günay hocamızın çok önemli katkıları vardır. Bu vesile ile kendilerine fakültemizin tüm mensupları adına şükranlarımızı sunuyorum.

Ülkemizin 15 Temmuz sonrasında geçirdiği zorlu süreçte ve öncesinde daima ülkesinin ve milletinin yanında bir duruş sergileyen fakültemiz bundan sonraki süreçte de aynı duruşunu kararlılıkla sürdürecek ve “İki günü birbirine eşit olan ziyandadır” kutlu sözünden aldığı inançla daima daha iyiye ve güzele doğru olan gelişimini devam ettirecektir.  

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, fakültemizin “İslâmî ilimleri temel kaynaklarından okuyup anlayabilen, alanıyla ilgili yeni bilgi, ihtiyaç ve eğilimleri takip edebilen, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, uzlaşmacı, kültürlü, etik ve estetik değerlere sahip, toplumla bütünleşmiş, evrensel değerleri özümsemiş, mesleğinin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip yetkin bireyler yetiştirmek” şeklindeki temel amacı doğrultusunda gerekli adımları öğretim elemanlarımız, idari kadromuz ve öğrencilerimizle omuz omuza atacağız.

Nebevî öğretide ifade edildiği üzere; talip olmadan üstlenilen görevde İlahî yardımın geleceğine olan inancımla, Allahu Teala’dan bu mesuliyetli süreci muvaffakiyet ve yüz akıyla tamamlamayı nasip etmesini niyaz ediyor, görev sürem boyunca tüm personelimizin ve mensuplarımızın yapıcı katkılarını bekliyor, bu vesile ile başta merhum dekanımız Prof. Dr. Mehmet Erkal hocamız olmak üzere mensuplarımızdan ahirete intikal etmiş olanlara Yüce Allah’tan rahmet diliyor, fakülte ailemizin tüm fertlerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Ahmet Bostancı