Ana Sayfa
Fakülte
Dekan Mesajı
Dekan Mesajı

Dekan Mesajı

Fakültemiz, yetkin akademik kadrosu, Lisans ve lisansüstü programları ve İlahiyat Lisans Tamamlama Programıyla birlikte dört bini aşan öğrenci sayısı ile Türkiye’nin en büyük ve önde gelen İlahiyat Fakültelerinden birisidir. Üniversite tercihlerindeki sırası, akademik başarıları, düzenlediği ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, yurt dışı öğrenci değişim programlarına aktif katılımı ve bir kısmını kurumlar arası işbirlikleriyle gerçekleştirdiği diğer faaliyetleri ile benzeri kurumlar arasında haklı bir yer edinmiş, ulusal ve uluslararası arenada tanınırlık kazanmıştır. Şüphesiz fakültemizin bu mutena konumda olmasında, her biri alanında seçkin ve başarılı kişilerden oluşan akademik kadromuzun, öğrencilerimiz ve idari personelimizin gayretlerinin çok önemli katkıları vardır.

Ülkemizin 15 Temmuz sonrasında geçirdiği zorlu süreçte ve öncesinde daima ülkesinin ve milletinin yanında bir duruş sergileyen fakültemiz bundan sonraki süreçte de aynı duruşunu kararlılıkla sürdürecek ve “İki günü birbirine eşit olan ziyandadır” kutlu sözünden aldığı inançla daima daha iyiye ve güzele doğru olan gelişimini devam ettirecektir.  

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, fakültemizin “İslâmî ilimleri temel kaynaklarından okuyup anlayabilen, alanıyla ilgili yeni bilgi, ihtiyaç ve eğilimleri takip edebilen, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, uzlaşmacı, kültürlü, etik ve estetik değerlere sahip, toplumla bütünleşmiş, evrensel değerleri özümsemiş, mesleğinin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip yetkin bireyler yetiştirmek” şeklindeki temel amacı doğrultusunda gerekli adımları öğretim elemanlarımız, idari kadromuz ve öğrencilerimizle omuz omuza atacağız.

Nebevî öğretide ifade edildiği üzere; talip olmadan üstlenilen görevde İlahî yardımın geleceğine olan inancımla, Allahu Teala’dan bu mesuliyetli süreci muvaffakiyet ve yüz akıyla tamamlamayı nasip etmesini niyaz ediyor, görev sürem boyunca tüm personelimizin ve mensuplarımızın yapıcı katkılarını bekliyor, bu vesile ile başta merhum dekanımız Prof. Dr. Mehmet Erkal hocamız olmak üzere mensuplarımızdan ahirete intikal etmiş olanlara Yüce Allah’tan rahmet diliyor, fakülte ailemizin tüm fertlerine hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Ahmet Bostancı

.