Personel Sayıları
Profesör 15
Doçent 13
Doktor Öğretim Üyesi 24
Araştırma Görevlisi 33
Öğretim Görevlisi 10
Uzman 0
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 543 298
2. Öğretim Öğrencisi 403 250
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 808 311
Toplam 1754 859
Genel Toplam 2613