Personel Sayıları
Profesör 15
Doçent 13
Doktor Öğretim Üyesi 26
Araştırma Görevlisi 35
Öğretim Görevlisi 11
Uzman 0
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 718 402
2. Öğretim Öğrencisi 555 326
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1329 556
Toplam 2602 1284
Genel Toplam 3886