Personel Sayıları
Profesör 17
Doçent 12
Doktor Öğretim Üyesi 24
Araştırma Görevlisi 35
Öğretim Görevlisi 10
Uzman 0
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 607 350
2. Öğretim Öğrencisi 450 281
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1128 479
Toplam 2185 1110
Genel Toplam 3295