Personel Sayıları
Profesör 15
Doçent 13
Doktor Öğretim Üyesi 26
Araştırma Görevlisi 35
Öğretim Görevlisi 11
Uzman 0
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 716 400
2. Öğretim Öğrencisi 555 325
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1329 555
Toplam 2600 1280
Genel Toplam 3880