Personel Sayıları
Profesör 17
Doçent 13
Doktor Öğretim Üyesi 24
Araştırma Görevlisi 35
Öğretim Görevlisi 10
Uzman 0
İdari Personel 15
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 716 398
2. Öğretim Öğrencisi 541 322
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1238 522
Toplam 2495 1242
Genel Toplam 3737