Personel Sayıları
Profesör 16
Doçent 12
Doktor Öğretim Üyesi 25
Araştırma Görevlisi 33
Öğretim Görevlisi 10
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 606 313
2. Öğretim Öğrencisi 449 278
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 913 339
Toplam 1968 930
Genel Toplam 2898