Personel Sayıları
Profesör 16
Doçent 13
Doktor Öğretim Üyesi 22
Araştırma Görevlisi 35
Öğretim Görevlisi 10
Uzman 0
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 548 302
2. Öğretim Öğrencisi 406 252
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 813 313
Toplam 1767 867
Genel Toplam 2634