Personel Sayıları
Profesör 16
Doçent 15
Doktor Öğretim Üyesi 22
Araştırma Görevlisi 31
Öğretim Görevlisi 10
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 733 358
2. Öğretim Öğrencisi 527 304
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 985 400
Toplam 2245 1062
Genel Toplam 3307