Personel Sayıları
Profesör 16
Doçent 23
Doktor Öğretim Üyesi 13
Araştırma Görevlisi 32
Öğretim Görevlisi 10
İdari Personel 13
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 761 367
2. Öğretim Öğrencisi 547 342
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1024 443
Toplam 2332 1152
Genel Toplam 3484