Personel Sayıları
Profesör 19
Doçent 24
Doktor Öğretim Üyesi 14
Araştırma Görevlisi 30
Öğretim Görevlisi 8
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 726 330
2. Öğretim Öğrencisi 508 318
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 918 405
Toplam 2152 1053
Genel Toplam 3205