Personel Sayıları
Profesör 19
Doçent 21
Doktor Öğretim Üyesi 16
Araştırma Görevlisi 31
Öğretim Görevlisi 8
İdari Personel 14
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 727 330
2. Öğretim Öğrencisi 511 317
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 918 406
Toplam 2156 1053
Genel Toplam 3209