Ana Sayfa
Kurumsal Değerler
Stratejik Amaçlar

Stratejik Amaçlar

1.  Öğrencilere 21.yüzyıl becerilerini kazandıracak yönde, başarılı öğrenciyi ve eğiticiyi geliştiren, hayat boyu öğrenmeyi destekleyen öğrenci merkezli eğitim-öğretim programları yoluyla edindiği bilgileri uygulamaya dönüştürebilen, ihtiyaç duyulan yetkinliklere sahip lisans ve lisansüstü öğrenciler mezun etmek ve uluslararasılaşmanın yaygınlaşmasını sağlamak.

2.Lisansüstü eğitim programlarını ülkenin gereksinim ve potansiyellerini göz önünde bulundurarak araştırma-geliştirmeyi destekleyecek şekilde geliştirmek ve başarılı öğrencilerin lisansüstü eğitime teşvik edilmesini sağlamak.

3. Tüm eğitim ve öğretim imkanlarını ve araştırma potansiyelini, ulusal ve uluslararası paydaşların katkılarıyla toplumun problemlerinin çözümüne yönelik çıktılara ve toplumsal faydaya dönüştürmeyi sağlamak.

4. Eğitim alanında insan odaklı, hoşgörüyü esas alan, eşitsizlikleri azaltmaya çalışan, topluma duyarlı uygulamalar gerçekleştirmek.

5. İç ve dış paydaşlarıyla ilişkilerini güçlendirerek kamu yönetiminde hesap verebilirliği ve hizmet kalitesini güvence altına almak.