Ana Sayfa
Duyurular
Uluslararası İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe Sempozyumu-4
Uluslararası İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe Sempozyumu-4

Uluslararası İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe Sempozyumu-4

 

İslam’ın ilk muhatapları olan sahabenin dini anlama, yaşama ve yayma suretiyle, kendine has özellikleri barındıran İslam kültür ve medeniyetinin oluşum ve şekillenmesinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Sahâbe neslinin bu önemine binaen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslami Araştırmalar Vakfı işbirliğiyle bir seri halinde yapılması planlanan İslam Medeniyeti’nin Kurucu Nesli Sahabe tartışmalı ilmî toplantılarının birincisi “Sahâbe Kimliği ve Algısı”, ikincisi “Sâhâbe ve Rivâyet İlimleri”, üçüncüsü de “Sahâbe ve Dirâyet İlimleri” başlıklarıyla gerçekleştirilmişti.

Çin’den Atlas Okyanusu’na kadar uzanan geniş coğrafyaya dağılmış ve yeni nesillerin muallimliğini üstlenmiş olan sahabe, tüm bu coğrafyada yaşayan halkların düşünce ve yaşantılarında büyük tesirler bırakmış, farklı kültürleri derinden etkilemiştir. Muhtelif milletlere ait düşünce yapısının şekillenmesi yanında tarih, coğrafya, sanat, edebiyat, musiki gibi alanlar ile örf, âdet, gelenek, kısaca kültür üzerinde sahabenin izlerini görmek mümkündür. İşte bu sebeple sahâbeyi anılan yönleriyle tanımak, hizmetlerini ortaya koymak ve anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla sempozyum serisinin dördüncü halkasının “Medeniyet Coğrafyamızda Sahabe Etkileri” başlığı ile yapılması kararlaştırılmıştır.

Genel bir çerçeve oluşturmak amacıyla aşağıdaki konular sempozyum tertip heyeti tarafından örnek başlıklar olarak teklif edilmektedir:

Sahâbenin Kültür ve Medeniyete Etkileri

Sahabe Coğrafyası: Afrika, Anadolu, Balkanlar, Endülüs, Güneydoğu Asya, Hint Alt Kıtası, Kafkasya, Orta Asya (Horasan, Maveraünnehir vb.), Orta Doğu, Uzak Doğu…

Sahabe ve Sanat

Sahabe ve Edebiyat

Sahabe ve Musiki

Sahabe ve Zanaat

Sahabe ve Toplumsal Dönüşüm

Sahabe ve Değerler

Sahabe ve Çevre

Sahabe ve Aile

Sahabe ve Eğitim

Sahabe ve Adâb-ı Muâşeret

Sahabe ve Folklor

Sahabe ve Mimari

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ

 

 • Tebliğ Özetlerinin Son Teslim Tarihi…………....: 15 Aralık 2019
 • Kabul edilen özetlerin bildirilmesi………….…...: 20 Ocak 2020
 • Tebliğ Metinlerinin Teslim Tarihi……………….: 1 Haziran 2020
 • Tebliğ Metinleri Değerlendirme Tarihi………..…: 15 Temmuz 2020
 • Tebliğ Metinlerinin Son Halinin Verilmesi……...: 31 Temmuz 2020
 • Sempozyum Tarihi……………………………….: 10-11 Ekim 2020

 

 

SEMPOZYUM KATILIM ESASLARI

 

 • Sempozyum dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir.
 • Tebliğler özgün olmalıdır.
 • Tebliğ özetleri en az 300 kelime ile hazırlanmalı, katılım formu ve bir özgeçmişle birlikte sahabesempozyumu@gmail.com adresine ulaştırılmalıdır.
 • Tebliğlerin ana metni 8000 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Tebliğ metinleri hakemler tarafından değerlendirilecektir.
 • Oturumlarda tebliğ sunumu 20 dakika ile sınırlı olacaktır.
 • Katılımcıların yol ve konaklama giderleri karşılanacaktır.
 • Sempozyumda sunulan tebliğ ve müzakereler sempozyum kitabında yayımlanacaktır.