Ana Sayfa
Öğrenci
Öğrenci Temsilciliği

Öğrenci Temsilciliği

ÜAK'ın Üniversiteler Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine göre Fakülte/Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi:

“Her fakülte ve yüksekokul bünyesindeki bölümlerin/programların öğrenci temsilcileri ya da bağımsız bir lisans/önlisans diploması veren anabilim/anasanat dallarının temsilcilerinin kendi aralarından bir yıl süre ile ve salt çoğunlukla seçtikleri fakülte veya yüksekokul öğrenci temsilcisidir. Yalnız bir diploma veren fakülte ve yüksekokullarda bölüm/program temsilcileri fakülte veya yüksekokul temsilcisi olarak görev yaparlar.” ( http://uak.gov.tr/yonetmelikler/ogrencikonsey.pdf )

şeklinde ifade edilmiştir. Bu çerçevede Fakültemizde yapılan seçimlerde Muhammed Ali ÖZTÜRK Fakülte Öğrenci Temsilcisi olarak seçilmiştir.