Ana Sayfa
Program Öğretim Amaçları
Program Öğretim Amaçları

Program Öğretim Amaçları

1. İlahiyat disiplinlerinin tarih, usul, literatür ve temel kavramlarını bilen ve kullanan;

2. İleri düzeyde Arapça dil becerisine sahip;

3. Klasik ve güncel dini meselelerin yerel veya küresel boyutta saptanması, tanımlaması, yorumlaması, formüle edilip çözümlenmesinde analitik düşünme, eleştirel bakış, olaylar arasında ilişki kurma, çok yönlü düşünme ve değerlendirme becerilerine sahip;

4. Disiplinler arası çalışma ve yaşam boyu öğrenme anlayışıyla hareket eden;

5. bilişim teknolojilerinden faydalanma, bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme ve çeşitli iletişim vasıtalarıyla bilgi ve becerilerini paylaşma yetkinliklerine sahip;

6. Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan, evrensel değerleri özümsemiş, ahlakî ilkelere bağlı, çevresine duyarlı ve örnek bireyler yetiştirilmesidir.

(Not: Bu program öğretim amaçları, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı itibariyle geçerli olacaktır.)