Ana Sayfa
Program Öğretim Amaçları
Mevcut Program Öğretim Amaçları

Mevcut Program Öğretim Amaçları

İslâmî bilimleri temel kaynaklarından okuyup anlayabilen, alanıyla ilgili yeni bilgi, ihtiyaç ve eğilimleri takip edebilen, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, uzlaşmacı, kültürlü, toplumla bütünleşmiş, etik ve estetik değerlere sahip, evrensel değerleri özümsemiş, mesleğinin gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip yetkin bireyler yetiştirmektir.