Ana Sayfa
Duyurular
Online Sınavlarla İlgili Esaslar

Online Sınavlarla İlgili Esaslar

Online sınavlarla ilgili başlıca esaslar aşağıdadır.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

1.      Yıl içi değerlendirme sayıları Sakarya Üniversitesi Senatosunca belirlenmiş olup farklı sayıda değerlendirme yapma imkanı bulunmamaktadır.

2.      Sınav türünün ve süresinin belirlenmesinde yetki ders hocalarına aittir.

3.      Sınav saatinde sisteme girememe, sınav esnasında bağlantı kopması yaşanması vb. hususların sistem üzerinden mazeret bildir butonu vasıtasıyla ya da mail yoluyla ilgili ders hocasına sınav esnasında iletilmesi gerekmektedir.

4.      Yaşanan teknik sorunların ispatı için ekran görüntüsü/video alınması yapılacak başvurularda önem arz etmektedir. Alınan ekran görüntüsünde tüm ekranın (sayfa linki, saat, internet bağlantı durumu vb.) görünmesine dikkat edilmelidir.

5.      İlgili Senato Esası gereği, yıl içi sınavlarında mazeret sınavı düzenleme dersin öğretim elemanının yetki ve takdirine bırakılmış bulunmaktadır. Sınavlarla ilgili haklı bir mazereti bulunan öğrencilerimizin konuyla ilgili ders hocasıyla irtibata geçmesi ve varsa ilgili belgeleri ders hocasına sunması gerekmektedir.

6.      Sınavlarda İnternet bağlantı sorunu, elektrik kesintisi vb. hususlar dolayısıyla problem yaşamamak için (telefon/diz üstü bilgisayarların şarjlarının dolu tutulması, sınava internet bağlantı sorunu olmayan bir yerden girilmesi, ikinci bir internet sağlayıcının hazır bulundurulması vb.) gerekli tedbirleri almak öğrencilerin sorumluluğundadır.

7.      Yıl içi değerlendirmesi ödevden oluşuyorsa ders hocası tarafından açıklanan tarihte ve yine hoca tarafından açıklanan usule uygun olarak teslim edilmelidir.

8.      Sınav notlarına yapılacak itirazların Fakülte resmi e-mailine (if@sakarya.edu.tr) Sınav İtiraz Formu gönderilerek yapılması gerekmektedir. Şahsi maillere yapılan başvuruların ve sosyal medyadaki paylaşımların dikkate alınma imkânı bulunmamaktadır.

Sınav Notu İtiraz Formu’na aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://if.sakarya.edu.tr/tr/icerik/11310/36522/dilekce-ornekleri

9.  Öğrenciler sınav sırasında herhangi bir yardım vermemeli veya yardım almamalıdır. Sakarya Üniversitesi Sınav Yönergesinde belirtildiği gibi kopya, yanıltma, başkalarının adına sınava girme veya sınav düzenini bozacak uygunsuz davranışlarda bulunulması ciddi ihlallerdir ve disiplin süreci başlatılmasına ve öğrencinin sınavının iptal edilmesine neden olur. Öğrenciler sınavları düzenleyen kural ve yönetmeliklere bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırlar.