Ana Sayfa
Duyurular
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Okuma Listesi
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Okuma Listesi

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Okuma Listesi

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda Doktora programına kayıtlı olan öğrencilerimizin Yeterlik sınavı öncesi okumaları tavsiye edilen kitapların listesi aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır. Liste ayrıca sayfa sonunda ekte sunulmuştur.

 

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ

1.    İslami İlimlerde Metodoloji Meselesi (2005), İstanbul: Ensar Yayınları.
2.    Togan, Zeki Velidi (1981): Tarihte Usul, İstanbul: Enderun Yayınları.
3.    Şeşen, Ramazan (1998), Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul: İsar Yayınları. 
4.    Humphreys, Stephen (2004), İslam Tarih Metodolojisi, İstanbul: Litera Yayıncılık.
5.    Horowitz, Josef (2002), İslam Tarihçiliğinin Doğuşu, Ankara: Ankara Okulu.
6.    Öz, Şaban (2008), İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, İstanbul: İsar Yayınları.
7.    Hamidullah, M. (2004): İslam Peygamberi, İstanbul: Beyan Yayınları.
8.    Fayda, Mustafa (1989), Hz. Ömer Zamanında Gayr-ı Müslimler, İstanbul.
9.    Fayda, Mustafa (2014), Hulefâ-yı Râşidîn Devri, İstanbul: Kubbealtı Yayınları.
10.    Hitti, Philip K. (1981), Siyâsî ve Kültürel İslam Tarihi (trc. Salih Tuğ), I-IV, İstanbul.
11.    Hodgson, M.G.S., İslâm’ın Serüveni (1995), I-III, İstanbul: İz Yayınları.
12.    Öztürk, Levent (2012), İslam Toplumunda Hristiyanlar, İstanbul: Ensar Yayınları.
13.    Öztürk, Levent (2013), İslam Tıp Tarihi Üzerine İncelemeler, İstanbul: Ensar Yayınları.
14.    İslâm Kurumları Tarihi (2013), Ankara: Grafiker Yayınları.
15.    Grabar, Oleg (1998), İslam Sanatının Oluşumu, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları.
16.    Mülayim, Selçuk (2010), İslam Sanatı, İstanbul: İsam Yayınları. 
17.    Can, Yılmaz– Gün, Recep (2000), İslam Sanatına Giriş, İstanbul: Dem Yayınları.
18.    Kütükoğlu, Mübahat S. (1998), Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul: Kubbealtı.
19.    Serin, Muhittin (2010), Hat Sanatı Ve Meşhur Hattatlar, İstanbul: Kubbealtı. 
20.    Bilal Kemikli (2010), Türk İslâm Edebiyatı Giriş, Bursa: Emin Yayınları.
21.    Nihad Sami Banarlı (2001), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul.
22.    Fuad Köprülü (1999), Edebiyat Araştırmaları, Ankara.
23.    A. Sırrı Levend (1998), Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara.
24.    A. Atilla Şentürk-Ahmet Kartal (2009), Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul. 
25.    Abdurrahman Güzel (2002), Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.