Ana Sayfa
Duyurular
Çarşamba Konferansları "19. Yüzyıl Türk Edebiyatında Modernleşme"

Çarşamba Konferansları "19. Yüzyıl Türk Edebiyatında Modernleşme"


20 Kasım 2013 tarihinde, İlahiyat Fakültesi ve İlim Mekânı Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen programda Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz DAŞÇIOĞLU “19. Yüzyıl Türk Edebiyatında Modernleşme” konulu bir konferans verdi. Konuşmasında, varlığı kavrama açısından klasik dönemde bir “ilerleme” kavramından söz edilemeyeceğini belirten Daşçıoğlu, bunun aydınlanmayla birlikte ortaya çıktığını ifade etti. Akılcılaşma ve akıl kavramlarını izah ettikten sonra,  Aydınlanmadan önce araçsal bir akıldan söz edilirken Aydınlanma felsefesi ile birlikte aklın artık kurucu bir kavram olarak algılandığını söyledi. Daha sonra Daşçıoğlu, Akıl-vahiy çatışması sonucunda başlayan “bireyselleşme”nin Hümanizmin temel felsefesi olduğunu, Tanrının yerine ikame edilen insanın tanrılaştırılması eğilimi üzerinde durdu. Şey Galib’in dizelerindeki “yeni” kavramının tahlilini yapan Daşçıoğlu, Tanzimat dönemine edebiyat üzerinden bakarak değerlendirmelerde bulundu. 

Fotoğraflar