Ana Sayfa
Duyurular
Kamuoyu Bildirisi

KAMUOYU BİLDİRİSİ

21.07.2016

 

ÜNİVERSİTEMİZ VE FAKÜLTEMİZDEN DARBEYE KARŞI BİLDİRİ

 

Sakarya Üniversitemizin ve İlahiyat Fakültemizin hocaları, öğrencileri ve mezunları olarak millî iradeye, ülkemizin birliğine, bütünlüğüne ve huzuruna karşı, ordumuzun içine sızmış Paralel Devlet Yapılanması FETÖ’ye mensup bir azınlık tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen menfur darbe ve ihanet girişimini şiddetle kınadığımızı tüm kamuoyuna duyurmak isteriz.

Halkın iradesine ipotek koymaya ve Türkiye Cumhuriyetini bir cemaat devletine dönüştürerek dış güçlerin hizmetçisi kılmaya kalkışan cemaat cuntacılarının darbe girişimi karşısındaki net tavrımızı açıkça ortaya koyuyoruz.

Pensilvanya’daki din kalpazanına ve Cumhurbaşkanlığı, TBMM, MİT ve Emniyet gibi güzide kurumlarımıza bombalar yağdırma ve tankları halkın üzerine ateş saçarak sürme emrini verenlerin komuta merkezinde derdest edilen sözde ilahiyatçıya gereken cevabı vatansever halkımız vermiştir ve vermeye de devam etmektedir.

Milli iradeye yönelik bu alçak saldırı, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Emniyet mensuplarımız ve milletimizin kararlı duruşu ile ülkemize çok zarar vermeden atlatılmıştır. Bu alçakça girişimde vatanımızı ve milletimizi korumak için şehit olan güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye’mizin en güzide ilahiyat fakültelerinden biridir ve akademik başarısı ulusal ve uluslararası camianın malumudur. Maalesef Fakültemiz bugünlerde bizi asla temsil edemeyecek olan birkaç kişi yüzünden farklı ve istemediğimiz tarzda gündeme gelmektedir. Oysa bilinmesini isteriz ki Fakültemiz, sadece bu süreçte değil, bundan önce 17 ve 25 Aralık sürecinin puslu zamanlarında da, herkesin, olacakların sonucuna göre hareket etmeyi planlayıp sessiz kaldığı günlerde bile Milli İradeden yana olan duruşunu gür sesle herkese haykırmıştır.  Bunun en büyük ispatı İlahiyatçılar tarafından yayınlanan Milli İradeye Destek Bildirisi’ne en büyük desteği imzalarıyla fakültemiz öğretim üyelerinin vermiş olmasıdır. Fakültemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tereddütsüz bir biçimde milletinin ve milli iradenin yanında yer almaya devam edecektir.

Kuruluş döneminde kendi idarecileri tarafından türlü hilelerle fakültemize yerleştirilmiş bazı sözde akademisyenlerin asla fakültemizi temsil etmediklerini, bu süreç içerisinde kendilerine herhangi bir idari görev ve yeni kadro verilmediğini ve bu şahısların hepsinin ilişiklerinin kesildiğini ve haklarında gerekli tüm işlemlerin yapılacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu sinsi ve münafık kişiler, aklını kullanan, bilinçli ve münevver din adamı yetiştirmeyi kendine misyon edinmiş olan ilahiyat fakültemizin hiçbir zaman gerçek bir üyesi olmamışlar ve bundan sonra da olamayacaklardır!!! Dolayısıyla bu kötü niyetli âlim müsveddeleri sebebiyle, peygamber vârisleri olan hakiki âlimlerimizin itibarına zarar verilemeyeceğini deklare ederiz.

Yaşadığımız bu menfur darbe girişimi din eğitiminin ve ilahiyat fakültelerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Görülmektedir ki aklını, kalbini ve vicdanını askıya alıp sorgusuz itaat ve kör taklit merkezli bir din anlayışı son derece yanlıştır. Kur’an’da buyrulduğu üzere akletmeye, düşünmeye, sorgulamaya dayalı bir din anlayışının ve eğitiminin önemini bu vesile ile bir kez daha tecrübe etmiş bulunmaktayız. Şeffaf bir şekilde yürütülmesi gereken ve son derece hassas bir mesele olan din eğitiminin, halkın dinî duygularından beslenen ve onları maddi manevi açıdan sömüren bu tür oluşumların eline bırakılmaması gerektiğini de hatırlatmakta fayda mülahaza ediyoruz.

Dinen, aklen ve vicdanen asla kabul edilemez olan bu alçakça ve haince saldırıdan dolayı ne dinimize ne de ilahiyat camiasına zarar verilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!!!

Üniversitemiz ve Fakültemiz adına, her zaman milli iradenin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

 

 

Fotoğraflar