Ana Sayfa
Duyurular
Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Fakültemiz Danışma Kurulu Toplantısı, 2 Temmuz Salı günü Prof. Dr. Mehmet Erkal Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantı, Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Dekan Yardımcılarımıx Doç. Dr. Şükrü Şirin ve Doç. Dr. Ahmet Numan Ünver, Kalite ve Akreditasyon Kurulu Başkan Yardımcımız Arş. Gör. Halil İbrahim Yılmaz ve Danışma Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantının açılışında konuşan Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Danışma Kurulunun altıncı kez toplandığını ifade ederek, kurul üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Danışma Kurulunun kalite süreçlerine katkılarını önemsedikleri ve daha öncekiler gibi bu toplantıdan da yine güzel neticeler çıkmasını beklediklerini söyledi.     

Prof. Dr. Ahmet Bostancı tarafından önceki toplantıda alınan kararlarlar ve bu kararların uygulanma durumları hakkında kurul üyelerine bilgi verilen toplantı, İlahiyat Fakültesinde 2023-2024 öğretim yılında gerçekleştirilen ulusal veya uluslararası akademik, kültürel ve sosyal faaliyetlerin değerlendirilmesi ile devam etti. 2023-2024 öğretim yılında gerçekleştirilen akademik faaliyetler hakkında kurula bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Bostancı, akademik faaliyetler açısından her sene olduğu gibi son derece verimli bir öğretim yılı geçirildiğini dile getirdi. 2023-2024 öğretim yılındaki yurt dışı faaliyetlerinden de söz eden Prof. Bostancı, çok sayıda öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının değişim programları ve ikili anlaşmalar kapsamında Katar, Fas, Umman, Almanya, Avusturya gibi ülkelere gittiklerini söyledi. “Web of Science 2023 dergi raporuna göre; Fakülte Dergisinin, din (religion) kategorisinde etki faktörüne (JIF) göre Türkiye’de en etkili 2. dergi olduğu bilgisini veren Dekan Bostancı, SCImago University Rankings 2024 sonuçlarına İlahiyat Fakültesinin elde ettiği başarının da detaylarını anlattı.

Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirdikleri dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.

 

Fotoğraflar