Ana Sayfa
Duyurular
I. Türkiye’de Kur’an ve Tefsir Çalışmaları Çalıştayı Gerçekleştirildi
I. Türkiye’de Kur’an ve Tefsir Çalışmaları Çalıştayı Gerçekleştirildi

I. Türkiye’de Kur’an ve Tefsir Çalışmaları Çalıştayı Gerçekleştirildi

Fakültemizde 17-18 Mayıs 2024 tarihlerinde “Türkiye’de Kur’an ve Tefsir Çalışmaları Çalıştayı -I- Cumhuriyet Öncesi (1880-1922 Arası)” konulu çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Gökkır ile Sakarya Üniversitesi ve farklı üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Sunuculuğunu Dr. Öğr. Üyesi Soner Aksoy’un yaptığı çalıştay, Öğr. Gör. İlyas Şanlı’nın Kur’an tilavetiyle başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Çalıştay Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Atmaca, Cumhuriyet öncesi Türkiye’de Kur’an ve tefsire ilişkin kaleme alınan eserlere ve önemine dikkat çekilmesi bakımından çalıştayın ehemmiyetine vurgu yaptı.

Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Bostancı da açılış konuşmasında Tefsir Anabilim Dalı tarafından daha önce 2019 ve 2020 yıllarında Günümüz Tefsir Problemleri I-II Çalıştaylarının, 2022de de Bir Müfessir Olarak İmam Mâtürîdî Çalıştayının gerçekleştirildiğini, yine Tefsire Adanmış Bir Ömür üst başlığı ile Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Prof. Dr. Süleyman Ateş ve Prof. Dr. M. Sait Şimsek adına kitaplar hazırlanıp aynı adı taşıyan ve bu hocaların onur konuğu olduğu paneller serisi gerçekleştirildiğini, Kurana ve Tefsire Adanmış Ömürler kitabının yayınlanmasının ardından Tefsire Adanmış Ömürler panelinin düzenlendiğini hatırlattı.

Prof. Bostancı, bugüne kadar uluslararası ve ulusal 42 ilmi toplantıyı başarıyla gerçekleştirmiş bulunan, Türkiye’de ve İslam Dünyasında ilahiyat alanında akreditasyon alan ilk fakülte olarak başarılarını tescil ettirmiş olan SAU İlahiyat Fakültesi olarak, Cumhuriyet öncesi Osmanlı Tefsir çalışmalarını ortaya koyması bakımından önemli olan bu çalıştaya ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade etti. Prof. Dr. Bostancı konuşmasını düzenleme kuruluna, katılan akademisyenlere ve katkılarından ötürü Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve Erenler İlçe Müftüsü Ahmet Koç’a teşekkür ederek sonlandırdı.

Açılışta konuşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli de Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın katılımcılara selam ve başarı dileklerini iletti ve çalıştayın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Düzenleme heyetinde Prof. Dr. Gökhan Atmaca, Prof. Dr. Ali Karataş, Doç. Dr. Bayram Demircigil, Dr. Öğr. Üyesi Soner Aksoy, Öğr. Gör. Dr. Betül Özdirek Şahin, Öğr. Gör. İlyas Şanlı, Öğr. Gör. Musa Öziş, Arş. Gör. Dr. Sakin Taş ve Arş. Gör. Harun Bozkurt’un yer aldığı çalıştay dört oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Bilal Gökkır’ın yaptığı ilk oturumda Doç. Dr. Ercan Şen “Son Dönem Osmanlı Aydınlarının Kur’an’a Yönelik Oryantalist İddialara Verdiği Cevaplar Üzerine Bir İnceleme: Manastırlı İsmail Hakkı ve Şehbenderzâde Ahmed Hilmi Örneği”, Doç. Dr. Mustafa Kayhan “Yeni Bir Bilim Dalı Olarak İlmü’l-İştişrâk” ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kuyanay “Oryantalizmde Kur’an-Gramer İlişkisi” başlıklı tebliğlerini sundular.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Murat Sülün’ün yaptığı ikinci oturumda Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Topçu “Son Dönem Osmanlı Şeyhü’l-Kurrâ’sından Postalcızâde Hacı Abdurrahim Efendi -Ongun- (1878-1955)”, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin Havuz “Kur’an Tilavetinde Temsili Okuma: Ömer Ziyâeddin Dağıstânî’nin (ö. 1920) Âdâbü Kıraati’l-Kur’an (Hafdu’l-Esvâti İnde Tilâveti’l-Âyât) Adlı Eseri” ve Doktora Öğrencisi Zehra Akkuzu “II. Meşrutiyet Dönemi Dini Neşriyatında Ayetlerin Yorumu: Beyânu’l-Hak Dergisi Örneği (1-26 Sayıları)” başlıklı tebliğlerini sundular.

Çalıştayın üçüncü Prof. Dr. Mesut Kaya’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Bu oturumda Doç. Dr. Bayram Ayhan “İslam Modernistlerini Sentezleyen Bir Tradisyonalist: Ziya Gökalp (1876-1924)”, Arş. Gör. Musab Koparal ““-Bereketzâde İsmail Hakkı’nın (ö. 1918) “Necâib-i Kur’aniyye” Tefsiri Örnekliğinde- Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi Dönemde Bilimsel Tefsire Yöneliş” ve Yüksek lisans öğrencisi Feyza Nur Kartal “Mehmet Akif Ersoy Özelinde Kur’ân’ı Yorumlamada Yenilikçi Hareketler” başlıklı tebliğlerini sundular.

Çalıştay Prof. Dr. Gökhan Atmaca başkanlığında, Prof. Dr. Ali Karataş, Prof. Dr. Bilal Gökkır, Prof. Dr. Mesut Kaya ve Doç. Dr. Bayram Demircigil’in tahlil ve önerilerini aktardıkları değerlendirme oturumu ile sona erdi.