Ana Sayfa
Duyurular
Akademisyenimiz Tubitak Projesi Kapsamında Deprem Bölgesindeki Saha Çalışmasını Tamamladı
Akademisyenimiz TUBİTAK Projesi Kapsamında Deprem Bölgesindeki Saha Çalışmasını Tamamladı

Akademisyenimiz TUBİTAK Projesi Kapsamında Deprem Bölgesindeki Saha Çalışmasını Tamamladı

Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanımız Doç. Dr. Abdullah İnce, TÜBİTAK’ın 1002-C “Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı” çağrısı kapsamında yürüttüğü “Doğal Afetlerde Gençlerde Dini İnanç ve Ruh Sağlığı İlişkisi” projesi ile ilgili saha araştırması yapmak üzere araştırma ekibi ile birlikte deprem bölgesine gitti. Projenin araştırma ekibinde Doç. Dr. Abdullah İnce’nin yanı sıra öğretim üyemiz Dr. Ziya Erdinç ve İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yunus Emre Temiz de yer aldı.

Öğretim üyelerimizin yürüttükleri projenin odak noktasını gençlerin deprem sebebiyle yaşadıkları fiziksel ve psikolojik sorunlarla baş etme biçimleri, dini inançları ile ruh sağlığı arasındaki ilişki, deprem sonrası oluşan psikolojik yapılarına bağlı olarak hayatın anlamı gibi konular oluşturdu.  Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Adıyaman illerinin depremden en fazla etkilenen merkezlerinde 10 gün süreyle gerçekleştirilen çalışmalarda depremde birinci dereceden yakınlarını kaybetmiş ve evleri büyük hasar görmüş 15-29 yaş grubundaki gençlerle görüşüldü. Kendilerine deprem sonrası yaşanılan fiziksel ve psikolojik problemler, yaşanılan afetin Allah inancı ile ilişkisi, kaderle ilişkisi ve bireyin psikolojik durumuyla ilgili sorular soruldu.

Çalışma kapsamında doğal afet zamanında gençlerde dini inanç ile ruh sağlığı ilişkisi araştırılarak dini inançların, bireylerin doğal afetleri anlamlandırma ve açıklamada müracaat ettikleri önemli referans kaynakları araştırıldı. Gençlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda bireyin sahip olduğu Tanrı tasavvuru ve kader inancının doğal afetleri algılama, açıklama ve ona yönelik tutumunu belirleme gücüne sahip olduğu görüldü. Araştırmanın ön sonuçlarına göre deprem sonrası, gençlerde ortaya çıkan travmaların azaltılmasında bireyleri teselli eden aile ve yakınlarının olması, Allah inancı, kader inancı, felaketin büyüklüğü, geriye kalan aile bireylerine yönelik sorumluluk duygusu gibi unsurların önemli olduğu görüldü.

Fotoğraflar