Ana Sayfa
Duyurular
Bir Müfessir Olarak İmam Mâtürîdî Çalıştayı Gerçekleştirildi
Bir Müfessir Olarak İmam Mâtürîdî Çalıştayı Gerçekleştirildi

Bir Müfessir Olarak İmam Mâtürîdî Çalıştayı Gerçekleştirildi

Fakültemiz tarafından 11-12 Haziran 2022 tarihlerinde “Bir Müfessir Olarak İmam Mâturîdî” konulu bir çalıştay düzenlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya İl Müftülüğü’nün katkılarıyla organize edilen çalıştay Fakültemizde yüz yüze olarak gerçekleştirildi.

Çalıştayın Arş. Gör. Dr. Soner Aksoy’un sunuculuğunda gerçekleşen açılış oturumu Öğr. Gör. Musa Öziş’in Kur’an tilavetiyle başladı.

Çalıştayın açılışında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Savaşan “Bu salonda çok fazla program yapılıyor. İlahiyat Fakültemizde sürekli bir hareketlilik var. Çarşamba günleri çeşitli konferanslar var, akademik toplantılar devam ediyor. İlahiyat Fakültemizin ve hocalarımızın çalışmalarını takdir ediyorum. İmam Mâtürîdî önemli büyüklerimizden birisi. Teknolojinin, dijitalleşmenin artmasıyla, toplumdaki meseleler farklılaştıkça yeni sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Teknolojiyi üreterek ve kullanarak bizim bu gelişmeleri yakalamamız bunun yanı sıra düşünce sistemlerinin iyi anlaşılarak yeni meselelere çözümler getirme çabası çok önemli. Bir taraftan gelenekten kopmamak bir taraftan teknolojiyi takip etmek bizler için çok önemli.” dedi.

Çalıştayda konuşan Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, “İtikatta mezheb imamımız Mâtürîdîdir. Büyüklerimizi en güzel şekilde tanımak ve takip etmek bizim vazifemizdir. Bu çalıştaylarla bu sürece katkı sağlayan İlahiyat Fakültesi’ne teşekkür ederim” sözleri ile toplantının önemine vurgu yaptı.

Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Bostancı da konuşmasında “Fakülte olarak iyi bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Ayrıca her yıl çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenliyoruz. Bunlar arasında Tefsir anabilim dalımızın koordinesinde düzenlediğimiz faaliyetler de önemli bir yer tutuyor. Tefsir anabilim dalımız 2019 ve 2020 yıllarında iki çalıştay gerçekleştirmişti. Düzenlediğimiz toplantılarda sunulan tebliğler de kitaplaştırılıyor ve ilim aleminin istifadesine sunuluyor. Her yıl seri halinde düzenlediğimiz panellerde ‘Tefsire Adanmış Bir Ömür’ üst başlığı ile bir duayen hocamızı onur konuğu olarak ağırlıyoruz. İsmail Cerrahoğlu, Süleyman Ateş ve M. Sait Şimşek hocalarımızla ilgili programlar yaptık” şeklinde konuştu. Konuşmasının devamında “Bugün de bu ilmi faaliyetlerimizin ve toplantılarımızın bir devamı niteliğinde “Bir Müfessir Olarak İmam Mâtürîdî” isimli çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. Kelam, fıkıh, tefsir gibi alanlarda eserler kaleme alan İmam Mâtürîdî İslam düşüncesinin ve ilim geleneğinin köşe taşlarından birisidir. Aklı düşünceye büyük önem vermesi, akıl ile vahiy arasında bir çelişki bulunmadığını vurgulaması, hikmet merkezli bir tefsir yaklaşımına sahip olması dikkat çeken yönleri olarak ifade edilebilir. Bu çalıştayda tefsir alimi yönüyle ele alınacak. Pandemi sonrasında bu çalıştayı yüzyüze gerçekleştiriyor olmanın da sevinci içerisindeyiz” şeklinde konuşan Prof. Bostancı, düzenleme kuruluna, katılan akademisyenlere ve çalıştaya olan desteklerinden ötürü Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş’e ve SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’a teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Çalıştay hakkında bilgi veren Tefsir Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Ali Karataş da İmam Mâturîdî’nin hem İslam düşünce tarihinde hem de Türk kültüründe önemli bir isim olduğunu, tefsir alimi yönünün çok fazla bilinmediğini ve bu sebeple bu yönünün inceleneceği böyle bir bir çalıştay düzenlediklerini ifade etti.

Tertip heyetinde Fakültemiz Tefsir Anabilim Dalından Prof. Dr. Ali Karataş, Doç. Dr. Gökhan Atmaca, Dr. Öğr. Üyesi Bayram Demircigil, Öğr. Gör. Betül Özdirek Şahin, Öğr. Gör. İlyas Şanlı, Öğr. Gör. Musa Öziş, Arş. Gör. Dr. Soner Aksoy, Arş. Gör. Sakin Taş ve Arş. Gör. Harun Bozkurt’un yer aldığı çalıştay dört oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. İsmail Çalışkan’ın yaptığı ilk oturumda sırasıyla Dr. Öğr. Üyesi Veysel Gengil “Te’vilâtu’l-Kur’ân’ı Okumak”, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Dinç “Mâturîdî Bir Tefsir Geleneğinin Kurucusu Mudur? Matûrîdî’yi Esas Alması Bağlamında Ömer en-Nesefî’nin Te’vil Nazariyesi Üzerine Bir İnceleme”, Öğr. Gör. Lütfi Özbey, “Arap Dili Açısından Te’vîlâtü’l-Kur’an” ve Dr. Sevim Gelgeç “Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri Bağlamında Mâturîdî ve Şinkîtî’nin Tefsirlerinin Mukayesesi-Yunus Suresi Örneği” başlıklı tebliğlerini sundular.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Yaşar Düzenli’nin yaptığı ikinci oturumda sırasıyla Öğr. Gör. Halil İbrahim Aydın “İmam Mâturîdî’nin Te’vilâtü’l-Kur’an’ında Kullandığı Kıraat Terimlerinin Kıraat İlmi Açısından Değerlendirilmesi”, Dr. Abdussamet Varlı “İmam Mâturîdî’nin Te’vilâtında Teşbih ve Tecsime Yaklaşımı”, Dr. Ercan Şen “Te’vilâtü’l-Kur’an’da Batınîlerin ve Diğer Aşırı Grupların Vahiy Anlayışlarına İlişkin Bazı Eleştiriler” ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mahfuz Ata “Mâturîdî’nin Aslah Teorisi Eleştirisi (Te’vilâtü’l-Kur’an Özelinde)” başlıklı tebliğlerini sundular.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Burhan Baltacı’nın yaptığı oturumda sırasıyla Arş. Gör. Harun Bozkurt “Farklı Görüşlerin Nakledilmesi ve Tercih Edilmesi Açısından Taberi ve Mâturîdî”, Doç Dr. Bayram Ayhan “Mâturîdî’nin Rivayetlere Yaklaşımı”, Mustafa Maden “Te’vîlâtü’l-Kur’an’da Yer Alan Rivayetlerin Yapısal Özellikleri” ve Doç. Dr. Davud Şahin Mâturîdî’nin İbn Abbas Tefsirine Yaklaşımı” başlıklı tebliğlerini sundular.

Sempozyumun son oturumu Prof. Dr. Murat Sülün’ün başkanlığında yapıldı. Bu oturumda sırasıyla Doç. Dr. Hadiye Ünsal “Mâturîdî’nin Nesh Meselesine Yaklaşımı Üzerine Bir İnceleme”, Dr. Yusuf Topyay “Te’vilâtü’l- Kur’an’da Bakara 30. Ayet Bağlamında İnsanın Yaratılmasına Meleklerin Tepkisi”, Doç. Dr. Murat Kayacan “Sünnetüllah İfadesinin Mâturîdî Tefsirindeki Anlam Çerçevesi” ve Arş. Gör. Dr. Soner Aksoy “Mâturîdî’nin Tefsirinde Bilmeye İhtiyaç Duymadığı Hususlara Dair Bir İnceleme” başlıklı tebliğlerini sundu.

Çalıştay Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Bostancı başkanlığında, Prof. Dr. Ali Karataş, Prof. Dr. Burhan Baltacı ve Prof. Dr. İsmail Çalışkan’ın katılımıyla gerçekleşen değerlendirme oturumu ile sona erdi.