Ana Sayfa
Duyurular
“islâm Bilim Geleneğinin Oluşum Safhaları” Konulu Seminer
“İslâm Bilim Geleneğinin Oluşum Safhaları” Konulu Seminer

“İslâm Bilim Geleneğinin Oluşum Safhaları” Konulu Seminer

Fakültemiz Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Seminerleri kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sıracettin Aslan tarafından “İslâm Bilim Geleneğinin Oluşum Safhaları” başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. Zoom vasıtasıyla gerçekleştirilen programa Üniversitemizden ve çeşitli üniversitelerden akademisyenler, öğrenciler ve muhtelif meslek mensupları katılım gösterdi.

Aslan, “İslam Bilim Geleneğinde Fizik Biliminin Teşekkülü X-XI. Yy.” başlıklı doktora tezinden uyarlayarak hazırladığı sunumunda ağırlıklı olarak tezinin birinci bölümünü oluşturan “Kuramsal Çerçeve: İslam Bilim Geleneğinin Oluşum Evreleri VII-X Yy.” başlıklı konu üzerinde mülahazalarda bulundu. Bunu yaparken modern dönemden Popper, Kuhn gibi isimlerle de karşılaştırma yapan Aslan, kavramsal çerçeveyi ortaya koyduktan sonra Biruni, İbn Heysem ve Ebu Bekir Razi gibi Müslüman bilim insanlarından örneklerle teorik sistemin pratikteki çıktılarını işaret etmiş oldu.

Yaklaşık 50 dakikalık sunumun ardından seminer, Dr. Siracettın Aslan’ın gelen soruları cevaplaması ve değerlendirmesiyle birlikte son buldu. 

Fotoğraflar