Ana Sayfa
Duyurular
Bir Müfessir Olarak İmam MÂtürÎdÎ Çalıştayı
BİR MÜFESSİR OLARAK İMAM MÂTÜRÎDÎ ÇALIŞTAYI

BİR MÜFESSİR OLARAK İMAM MÂTÜRÎDÎ ÇALIŞTAYI

ÇALIŞTAYIN AMACI

Bir müfessir olarak İmam Mâtürîdî’yi Tefsir ilmi bağlamında değerlendirmek

Tefsir açısından İmam Mâtürîdî’nin ilim dünyasına katkılarını ortaya koymak

ÇALIŞTAYIN GENEL ÇERÇEVE KONULARI

Bir Müfessir Olarak İmam Mâtürîdî ve Te’vîlatü’l-Kur’ân Adlı Eseri

Kur’an İlimleri Bağlamında İmam Mâtürîdî

Tefsir Tarihi ve Geleneğinde İmam Mâtürîdî’nin Yeri

Günümüz Tefsiri Açısından İmam Mâtürîdî’nin Etkisi

Tefsir Problemleri ve İmam Mâtürîdî

Kur’an’ın Anlaşılması ve İmam Mâtürîdî

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ahmet BOSTANCI

Prof. Dr. Ali KARATAŞ

Doç. Dr. Gökhan ATMACA

Dr. Öğr. Üyesi Bayram DEMİRCİGİL

Arş. Gör. Soner AKSOY

Arş. Gör. Sakin TAŞ

Öğr. Gör. Musa ÖZİŞ

Öğr. Gör. İlyas ŞANLI

Öğr. Gör. Betül ÖZDİREK

ÖNEMLİ BİLGİLER

Çalıştay Tarihi: 11-12 Haziran 2022

Çalıştay Yeri:  Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Bildiri Konusu Son Kayıt: 15 Nisan 2022

Bildirilerin Son Gönderimi: 01 Haziran 2022

İletişim: sakintas@sakarya.edu.tr, soneraksoy@sakarya.edu.tr

NOT:

Konunuzun daha önce çalışılmamış bir çerçevede ele alınması gerekmektedir.

Bildiri olarak sunmak istediğiniz konunun kaydı için lütfen iletişime geçiniz.

 

Fotoğraflar