Ana Sayfa
Duyurular
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’ndan “varlık'ı Soru Kılmak, Kend'öz'üne Saygı Duymak: 'düşünce' Üzerine Düşünceler...” Konulu Konferans
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’ndan “Varlık'ı soru kılmak, kend'öz'üne saygı duymak: 'Düşünce' üzerine düşünceler...” Konulu Konferans

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’ndan “Varlık'ı soru kılmak, kend'öz'üne saygı duymak: 'Düşünce' üzerine düşünceler...” Konulu Konferans

Fakültemiz geleneksel “Çarşamba Konferansları” kapsamında İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu tarafından 8 Kasım 2021 tarihinde “Varlık'ı soru kılmak, kend'öz'üne saygı duymak: 'Düşünce' üzerine düşünceler...” konulu konferans gerçekleştirildi. Arş. Gör. Semra Kaya Aıtaourı’nin sunuculuğunu yürüttüğü ve Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Savaşan, Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Bostancı ve öğretim üyelerinin katıldığı konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Konferansın açılışında bir konuşma gerçekleştiren Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Savaşan konuşmasına Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Bostancı, konuşmacı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, programın düzenlenmesinde emeği geçen hocalar ve katılımcı öğrencileri selamlayarak başladı. Sözlerine İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin konferansın konusu olan sorularla daha çok karşılaştıklarını ifade ederek devam eden Prof. Dr. Fatih Savaşan, böyle konferansların bu sorularla ilgilenen hocaların birikimlerinin bir nevi özeti mahiyeti taşıdığını ve bu sebeple de büyük öneme haiz olduklarını vurguladı. Kendi öğrencilik yıllarında bu tür konferanslardan istifade ettiğini anlatan Prof. Dr. Fatih Savaşan, İlahiyat Fakültesi’nin SAÜ’de öğrencilere yönelik akademik ve kültürel faaliyetler açısından en zengin fakültelerden olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Fatih Savaşan öğrencilere hem fakülte hayatında hem de fakülte sonrası hayatta başarılar dileyerek sözlerini sonlandırdı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren fakültemiz dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı sözlerine İlahiyat Fakültesi’nin dersler gibi ders dışı akademik ve kültürel faaliyetlere de büyük önem atfettiğini ifade ederek başladı. Pandemi döneminde de bu faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde online olarak devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Bostancı, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nın Güz Dönemi’nde yirmi civarında akademik ve kültürel faaliyet gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. “İhsan Fazlıoğlu, Felsefe-Bilim tarihi ile matematik tarihi ve felsefesi üzerine yoğunlaşmış çok değerli bir ilim adamı. Özellikle bu yapıların medeniyet tarihimiz içerisindeki gelişmelerini yazma kaynaklara dayanarak incelemekte ve yayınlar yapmakta. Hem yaptığı nitelikli yayınlarla hem de resmi ve özel dersler ve konferanslarla medeniyetimizin anlaşılmasına ve medeniyet kavramlarımızın genç kuşaklara aktarılmasında çok önemli katkılar sunmaktadır.” diyen Prof. Bostancı, konferans davetlerini kabul eden İhsan Fazlıoğlu’na, konferansın organizesine destek olan İlahiyat Fakültesi eski hocalarından Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Kuşlu’ya ve Fakülte faaliyetlerine desteklerinden dolayı SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’a teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmalarından sonra sözü alan İhsan Fazlıoğlu, sözlerine Prof. Dr. Ahmet Bostancı’nın şahsında İlahiyat Fakültesi’ne, programın organize edilmesinde emeği olan Doç. Dr. Harun Kuşlu’ya, tüm hocalara ve dışarıdaki güzel havayı farklı faaliyetlerle değerlendirmek yerine zor bir konferansı dinlemeye cesaret eden öğrencilere teşekkür ederek başladı.

Çağdaş İslam dünyasının en büyük sorunlarından birinin sorularını kaybetmek ile soru sormayı kaybetmek olduğunu ifade eden İhsan Fazlıoğlu, daha çok sorunlarla ilgilenmek zorunda kaldığımızı belirtti. Soru sormanın karşısındakini muhatap almak olduğunun altını çizen Fazlıoğlu, Allah’ın Bezm-i Elest’te insana soru sorarak onu muhatap aldığını ve bunun da insana bir çeşit saygı ifadesi olduğunun altını çizdi.

İnsanın kendini kendisine soru kılmasına, kendi anlamını sorgulamasına ve soru sormanın bu denli önemli olmasına rağmen çağdaş dünyada sorunlarımızdan birinin sorularımızı unutmamız olduğunu tekrar vurgulayan Fazlıoğlu, sorularımızı, sorunlarımızı öncelediğimiz için unuttuğumuzu belirtti.

Soru sormak kelimesinin Türkçe’de takip etmek, peşinde koşmak anlamlarına geldiğine dikkat çeken İhsan Fazlıoğlu, soru sormanın esas itibariyle insanlığın mukavvim unsurları olan problemleri terk etmek manasına geldiğini ifade etti. Daha sonra saldırıya uğrayan bir insanın önce karnını veya başka bir uzvunu değil de başını koruyacağını örnek gösteren ve “yaklaşık iki yüz yıldır kafamızı korumaktan kafamızı kullanmaya geçiş yapamadık” sözlerini kullanan Fazlıoğlu, artık kafamızı korumaktan kafamızı kullanmaya geçiş yapmamız gerektiğinin altını çizdi.

Sorularını unutmanın ve sormayı kaybetmenin başka medeniyetlerin sorularının cevaplarıyla yaşamak sonucunu doğurduğunu vurgulayan İhsan Fazlıoğlu, daha sonra bununla ilgili örnekler zikretti. Verdiği örneklerden birinde Fazlıoğlu “Adalet nedir?” sorusu sorulup cevap üretilmediğinde başka medeniyetlerin bu soruya verdiği cevabın sınırları içinde yaşamanın göze alınmış olduğunu ve zihnen gönüllü bir sömürgeliğin kabul edilmiş olduğunu belirtti ve toprakları düşmandan kurtarmak gibi zihinleri de kurtarmanın önemini vurguladı.

Öğrencilerin ilgiyle dinlediği konuşmasını konuları detaylandırarak sürdüren İhsan Fazlıoğlu, konuşmasından sonra öğrencilerin yoğun bir şekilde yönelttikleri sorularını cevapladı.

Konferansın soru-cevap bölümü ve Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Bostancı’nın Prof. Dr. İhsan Fazlıoğluna günün anısına hediye takdiminin ardından sona erdi.

Konferans öncesinde İlahiyat Fakültesi kütüphane katında öğretim üyelerinin eserleri ve Fakülte yayınlarının sergilendiği vitrinler, akademik ve kültürel faaliyetlerin resim ve afişlerini muhtevi panorama tablosu ile kuruluşundan bugüne İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyum ve çalıştayların afişlerinden oluşan ve Fakültenin kurumsal hafızasını yansıtan bir mekân olma özelliği taşıyan daimî sergi Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu tarafından açıldı.

Konferans aşağıdaki linkten izlenebilmektedir:

https://www.youtube.com/watch?v=aeqCzdZdV10&t=306s&ab_channel=SA%C3%9C%C4%B0lahiyatFak%C3%BCltesi