Personel Sayıları
Profesör 12
Doçent 11
Doktor Öğretim Üyesi 22
Araştırma Görevlisi 34
Öğretim Görevlisi 10
Uzman 0
İdari Personel 18
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 707 387
2. Öğretim Öğrencisi 563 323
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1429 504
Toplam 2699 1214
Genel Toplam 3913