Personel Sayıları
Profesör 13
Doçent 14
Doktor Öğretim Üyesi 21
Araştırma Görevlisi 38
Öğretim Görevlisi 12
Uzman 0
İdari Personel 16
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 726 398
2. Öğretim Öğrencisi 569 306
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1505 611
Toplam 2800 1315
Genel Toplam 4115