Personel Sayıları
Profesör 15
Doçent 12
Doktor Öğretim Üyesi 23
Araştırma Görevlisi 35
Öğretim Görevlisi 12
Uzman 0
İdari Personel 16
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 717 382
2. Öğretim Öğrencisi 564 297
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1496 607
Toplam 2777 1286
Genel Toplam 4063