Personel Sayıları
Profesör 15
Doçent 13
Doktor Öğretim Üyesi 26
Araştırma Görevlisi 35
Öğretim Görevlisi 11
Uzman 0
İdari Personel 16
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 588 338
2. Öğretim Öğrencisi 489 258
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1113 506
Toplam 2190 1102
Genel Toplam 3292