Personel Sayıları
Profesör 13
Doçent 14
Doktor Öğretim Üyesi 21
Araştırma Görevlisi 38
Öğretim Görevlisi 12
Uzman 0
İdari Personel 16
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 717 382
2. Öğretim Öğrencisi 566 297
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1496 607
Toplam 2779 1286
Genel Toplam 4065