Personel Sayıları
Profesör 13
Doçent 13
Doktor Öğretim Üyesi 22
Araştırma Görevlisi 38
Öğretim Görevlisi 12
Uzman 0
İdari Personel 17
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 588 340
2. Öğretim Öğrencisi 476 277
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1284 460
Toplam 2348 1077
Genel Toplam 3425