Personel Sayıları
Profesör 15
Doçent 12
Doktor Öğretim Üyesi 26
Araştırma Görevlisi 35
Öğretim Görevlisi 11
Uzman 0
İdari Personel 16
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 709 379
2. Öğretim Öğrencisi 562 295
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1450 585
Toplam 2721 1259
Genel Toplam 3980