Personel Sayıları
Profesör 15
Doçent 12
Doktor Öğretim Üyesi 24
Araştırma Görevlisi 35
Öğretim Görevlisi 11
Uzman 0
İdari Personel 16
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 717 388
2. Öğretim Öğrencisi 579 304
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 1476 592
Toplam 2772 1284
Genel Toplam 4056